Dyra våre

SAU


Vi startet med sau i 1997, og har vært innom flere forskjellige driftstyper. Vi har i dag ca 70 vinterfôrede sauer fordelt på rasene gammelnorsk spæl, norsk kvit sau og grå trøndersau. Alle tre rasene bor i fjøs om vinteren.


Sauene er svært viktige for å bevare kystlyngheia her ute. De beiter og gjødsler hele sommeren, og er på denne måten en del av økosystemet. I tillegg blir det godt kjøtt, på ressurser som eller er utilgjengelig for matproduksjon.


KU

På gården har ammekyr av rasen Hereford. Kyrne kalver på våren, og kalvene får gå sammen med mødrene hele sommeren på beite.


Om høsten kan du kjøpe nydelig kalvekjøtt, fra kalver som har diet fersk melk fra mødrene sine, spist ferskt gras og urter på variert beitemark og levd et lykkelig liv ute!

GRIS

Om sommeren har vi griser på gården. Her får de mulighet for fri bevegelse, gjørmebad, spise grønt gras, og å rote i jorda. Akkurat som griser liker!

Kontakt oss

Følg oss


@harbakgard

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo+47 932 53 240

elvar@harbak.info